O kućnoj nezi

Značaj kućne nege se ogleda na polju:

 • Masovnijeg osposobljavanja stanovništva, članova porodice, negovatelja i negovateljica za samopomoć, samonegu i uzajamnu negu i pomoć.
 • Podizanje opšteg zdravstvenog i kulturnog nivoa stanovništva.
 • Prijatnosti da budu u svojim kućama, ovo posebno važi za starije osobe koje su teško prilagodljive.
 • Oslobađanj postelja u bolnicama za bolesnike kojima je bolnička nega neophodna.
 • Ekonomičnost, jer je jeftinija od nege u bolnicama.
 • Zdravstveno-vaspitnog rada, ne samo sa bolesnikom nego i sa svim članovima porodice, koje osposobljavamo za negu obolelog člana.

Osnovni principi (pravila) kućne nege:

 • Posedovanje određenog znanja,
 • Princip saradnje (sa lekarom, zdravstvenim radnicima, sa porodicom...),
 • Princip ekonomičnosti (racionalno korišćenje sredstava ili improvizacija i prilagođavanje sredstava koja se nalaze u kući i okruženju bolesnika),
 • Princip bezbednosti (međusobno povezivanje svih učesnika u kućnoj nezi),
 • Princip aktivacije (aktiviranje bolesnika u fizičkom i psihičkom smislu radi sprečavanja raznih komplikacija, kao posledica bolesti ili dugog ležanja),
 • Princip udobnosti (podrazumeva dobru negu, udobnu postelju, prijatnu atmosferu i ambijent, a sve će to doprineti osećaju zadovoljstva bolesnika, negovateljice i ostalih članova tima.

Aspekti kućne nege:

 • mentalno higijenski aspekt (prisutnost dragih i bliskih osoba),
 • Vaspitni aspekt (menjanje loših navika i motivacija bolesnika),
 • Socijalni aspekt (da se uz pomoć drugih članova tima, humanitarnih, stručnih, i društvenih organizacija rešavaju i socijalni problemi bolesnika),
 • Društveni aspekt (u vanrednim stanjima, kao što je rat, zemljotres, poplave i drugo, gde uključujemo sve osobe koje su prošle kurs kućne i Prve pomoći, ali pod nadzorom stručnih lica.

Osnovni zadaci kućne nege:

 • Briga o ličnoj higijeni bolesnika i higijeni njegove okoline,
 • Svakodnevno posmatranje bolesnika (vitalne funkcije), briga o opštem stanju i unošenje podataka u dnevni bolesnički list,
 • Pravilna ishrana,
 • Sprovođenje zdravstveno-vaspitnog rada sa bolesnikom i članovima porodice koa i njegovom okolinom,
 • Stvaranje prijatne atmosfere oko bolesnika,
 • Sprovođenje jednostavnih radnji nege bolesnika,
 • Čuvanje i davanje lekova po uputstvu lekara.