Organizovane službe

Negovateljica

Pomoć pri kretanju uz korišćenje ortopedskih pomagala, promena pelena i lična higijena, pomoć i briga o osobama sa demencijom.

Gerantodomaćica

Pomoć u održavanju lične higijene, higijene stana, pomoć po potrebi u oblačenju, svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, pranje i održavanje čistoće posteljine, obuće, odeće, prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu, pomoć u zagrevanju prostorija, pomoć u obezbeđivanju ishrane pripremom lakih obroka i obezbeđivanjem gotovih obroka i pomoć pri hranjenju, pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba korisnika, pomoć pri kretanju unutar i van kuće pokretnih osoba.

Medicinska sestra

Zdravstvena nega nakon otpusta iz bolnice, kontrola krvnog pritiska i šećera u krvi, postoperativna rehabilitacija, davanje terapije per os, terapija rane, primena terapije prethodno propisane od nadležnog lekara u kućnim uslovima.

Kurirska služba

Kupovina namirnica i drugih potreba, kupovina lekova, plaćanje računa, kupovina gotove hrane i drugo po potrebi.

Majstor u kući

Sitne neophodne popravke u kući i održavanje.

Usluga pratnje

Pratnja pokretnih osoba u banju i poseta drugima.